0 zł

BIZnest Konto
Prowadzisz za bezwarunkowe 0 zł

Aktywuj online nawet w 15 minut

ZAŁÓŻ KONTO Konto nr 1

Bez opłat za usługi, z których Twoja firma korzysta na co dzień:

Z BIZnest Kontem zyskujesz również:

Załóż BIZnest Konto tak, jak chcesz:

ZAŁÓŻ KONTO

Przydatne dokumenty do pobrania

BIZnest Konto ("Konto") jest rachunkiem płatniczym prowadzonym przez Nest Bank S.A. ("Bank") na rzecz przedsiębiorców w PLN. Brak opłat i prowizji za wskazane w reklamie czynności lub usługi nie wymaga spełnienia przez Klienta jakichkolwiek warunków. Za pozostałe usługi związane z Kontem, w tym otwarcie i prowadzenie każdego kolejnego Konta oraz wydanie i obsługa drugiej i kolejnej karty debetowej, Bank nalicza opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą „Tabelą opłat i prowizji dla Klientów biznesowych – oferta Rachunków i Kart”. Nominalne roczne oprocentowanie środków na Koncie jest zmienne i na dzień 01.04.2020 r. wynosi 0%, przy czym podana wartość nie uwzględnia należnych opłat i prowizji. Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia rachunków dla Klientów Biznesowych w Banku, w tym oprocentowanie oraz opłaty i prowizje, określone są w „Regulaminie rachunków bankowych i usług płatniczych dla Klientów biznesowych", „Tabeli oprocentowania dla Klientów biznesowych – oferta Rachunków i Lokat” oraz „Tabeli opłat i prowizji dla Klientów biznesowych – oferta Rachunków i Kart”, dostępnych na stronie www.nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Banku.

Z promocji Terminal płatniczy z Nest Bankiem (dalej: "Promocja") mogą skorzystać posiadacze BIZnest Konta, którzy: 1. zawrą umowę o terminal płatniczy z First Data Polska S.A. w ramach Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego z oferty Nest Banku, 2. zapewnią wpływy na BIZnest Konto z tytułu rozliczania transakcji opłacanych kartami, nie później niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o terminal płatniczy. Wysokość jednorazowej premii uzależniona jest od zadeklarowanego czasu użytkowania terminala płatniczego, określonego w umowie o terminal płatniczy. Maksymalna wysokość premii za terminal płatniczy wynosi 400 zł. Szczegółowe warunki Promocji dostępne są w Regulaminie Promocji.

W ramach programu „Polska bezgotówkowa” Klient otrzymuje zwolnienie od miesięcznej opłaty za dzierżawę terminala oraz prowizję 0 zł od transakcji do 100 tys. zł obrotu wykonanego kartami VISA, Mastercard przez pierwsze 12 miesięcy. Po tym okresie albo w przypadku, gdy dojdzie do przekroczenia limitu obrotu wykonanych kartami Visa, Mastercard, miesięczne koszty związane z dzierżawą terminala płatniczego będą zgodne z umową zawartą z First Data Polska S.A. Podmiotem oferującym terminale płatnicze objęte ofertą specjalną dla posiadaczy BIZnest Konta jest First Data Polska S.A., Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, nr KRS 0000061293, kapitał zakładowy: 120 150 500 zł, kapitał wpłacony: 120 150 500 zł, NIP: 526-02-10-429, REGON: 012873434. Szczegółowe informacje nt. oferty terminali płatniczych dla posiadaczy BIZnest Konta dostępne są na www.nestbank.pl.

BIZnest Limit w Koncie - udzielenie oraz wysokość kredytu uzależnione są od pozytywnej oceny zdolności kredytowej osoby wnioskującej. Wskazana kwota kredytu jest to kwota kredytu uwzględniająca kredytowane opłaty i prowizje, o które zostanie pomniejszona udostępniana Klientowi kwota kredytu. Szczegóły i cennik związane z kredytem dostępne są na stronie www.nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Banku.

Google Pay to znaki towarowe Google Inc. Aby skorzystać z aplikacji musisz posiadać telefon z systemem Android 4.4 Kit Kat (lub nowszy), który obsługuje technologię NFC. Szczegóły związane z usługą Google Pay oraz kartami płatniczymi znajdują się odpowiednio w Tabeli Oprocentowania, Tabeli Opłat i Prowizji, Regulaminie rachunków bankowych oraz usług płatniczych, które są dostępne na stronie www.nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Banku.

Apple Pay to znak towarowy Apple Inc. Usługa Apple Pay świadczona jest przez Apple Distribution International (dalej: „Usługodawca”) za pośrednictwem aplikacji Usługodawcy zainstalowanej na urządzeniu Apple. Szczegóły związane z usługą Apple Pay oraz kartami płatniczymi można znaleźć na stronie: www.nestbank.pl/uslugi/applepay.html, a także w Tabeli Oprocentowania, Tabeli Opłat i Prowizji, Regulaminie rachunków bankowych oraz usług płatniczych oraz Regulaminie korzystania z kart płatniczych Nest Bank w ramach Cyfrowego Portfela Apple Pay, które są dostępne na stronie www.nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach placówkach partnerskich Banku.

Garmin Pay to znak towarowy Garmin Ltd. Aby skorzystać z usługi Garmin Pay musisz posiadać zegarek Garmin wyposażony w technologię NFC oraz telefon z aplikacją dostawcy usługi Garmin Pay. Szczegóły związane z usługą Garmin Pay oraz kartami płatniczymi można znaleźć na stronie: www.nestbank.pl/uslugi/garminpay.html, a także w Tabeli Oprocentowania, Tabeli Opłat i Prowizji, Regulaminie rachunków bankowych oraz usług płatniczych i Regulaminie korzystania z kart płatniczych Nest Bank w ramach Cyfrowego Portfela Garmin Pay, które są dostępne na stronie www.nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach placówkach partnerskich Banku.

Ranking pochodzi z raportu opublikowanego przez portal Bankier.pl w dn. 22.01.2020 r.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki prywatności i cookies. W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej na temat naszej polityki prywatności i cookies: https://nestbank.pl/dla-twojej-firmy/bezpieczenstwo/polityka-prywatnosci

Nest Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 24, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030330, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej NIP 526-10-21-021, której kapitał zakładowy jest opłacony w całości i wynosi 319 357 000 zł.