BIZnest Konto - od 3. lat zwycięzca rankingu rocznego Bankier.pl w kategorii najtańsze konto firmowe

BIZnest Konto

Terminal płatniczy First Data Polcard Zapewnij swoim klientom usługę płatności zbliżeniowych

nawet 400 zł premii za korzystanie z terminala
0 zł za dzierżawę terminala przez pierwsze 12 miesięcy
0 zł za aktywację, instalację i wsparcie techniczne terminala

BIZnest Konto Waluta - 10 walut do wyboru
Rozwiń swój biznes na rynkach zagranicznych

0 zł za prowadzenie konta
0 zł za internetowy przelewy SEPA w EUR
0 zł za wypłaty w bankomacie za granicą (kartą wydaną do konta walutowego)
wymiana walut po atrakcyjnych kursach negocjowanych z dealerem

Z BIZnest Kontem zyskujesz:

BIZnest Oszczędności
firmowe konto oszczędnościowe

Płatności Google Pay, Apple Pay
oraz Garmin Pay
przy użyciu telefonu
lub zegarka

BIZnest Limit w Koncie
czyli limit kredytowy nawet
do 250 tys. zł na 36 miesięcy

BIZnest Konto jest rachunkiem rozliczeniowym prowadzonym przez Nest Bank S.A. (dalej: "Bank") na rzecz przedsiębiorców w PLN. BIZnest Konto Waluta jest rachunkiem rozliczeniowym prowadzonym przez Bank na rzecz przedsiębiorców w EUR, USD, GBP, CHF, CZK, DKK, HUF, NOK, RON, SEK, przy czym karta płatnicza wydawana jest do BIZnest Konta Waluta w EUR, GBP, USD. Brak opłat i prowizji za wskazane w reklamie czynności lub usługi nie wymaga spełnienia przez Klienta jakichkolwiek warunków. Za pozostałe usługi związane z BIZnest Kontem lub BIZnest Kontem Waluta Bank nalicza opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych – oferta Rachunków i Kart. Nominalne roczne oprocentowanie środków na BIZnest Koncie i BIZnest Koncie Waluta jest zmienne i na dzień 01.01.2020 r. wynosi 0%, przy czym podana wartość nie uwzględnia należnych opłat i prowizji.

Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia rachunków dla przedsiębiorców w Banku, wydawania i obsługi kart płatniczych, negocjowania kursów walut, korzystania z usługi Google Pay oraz wpłatomatów, w tym oprocentowanie oraz opłaty i prowizje, określone są w Regulaminie rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów biznesowych, Regulamin zawierania Transakcji Lokat Negocjowanych i Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej ,Tabeli Oprocentowania dla Klientów biznesowych – oferta Rachunków i Lokat oraz Tabeli Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych – oferta Rachunków i Kart, dostępnych na stronie www.nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich.

Z promocji "Terminal płatniczy z Nest Bankiem" (dalej: "Promocja") mogą skorzystać posiadacze BIZnest Konta, którzy: 1. zawrą umowę o terminal płatniczy z First Data Polska S.A. w ramach Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego z oferty Nest Banku, 2. zapewnią wpływy na BIZnest Konto z tytułu rozliczania transakcji opłacanych kartami, nie później niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o terminal płatniczy. Wysokość jednorazowej premii uzależniona jest od zadeklarowanego czasu użytkowania terminala płatniczego, określonego w umowie o terminal płatniczy. Maksymalna wysokość premii za terminal płatniczy wynosi 400 zł. Szczegółowe warunki Promocji dostępne są w Regulaminie Promocji.

W ramach programu "Polska Bezgotówkowa Klient otrzymuje zwolnienie od miesięcznej opłaty za dzierżawę terminala oraz prowizję 0 zł od transakcji do 100 tys. zł obrotu wykonanego kartami VISA, Mastercard przez pierwsze 12 miesięcy. Po tym okresie albo w przypadku, gdy dojdzie do przekroczenia limitu obrotu wykonanych kartami Visa, Mastercard, miesięczne koszty związane z dzierżawą terminala płatniczego będą zgodne z umową zawartą z First Data Polska S.A. Podmiotem oferującym terminale płatnicze objęte ofertą specjalną dla posiadaczy BIZnest Konta jest First Data Polska S.A., Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, nr KRS 0000061293, kapitał zakładowy: 120 150 500 zł, kapitał wpłacony: 120 150 500 zł, NIP: 526-02-10-429, REGON: 012873434. Szczegółowe informacje nt. oferty terminali płatniczych dla posiadaczy BIZnest Konta dostępne są na www.nestbank.pl.

Usługa Transakcji Negocjowanej Wymiany Walutowej (dalej: „Usługa negocjacje”) dostępna jest dla Klientów firmowych, którzy posiadają co najmniej dwa rachunki płatnicze prowadzone przez Bank w różnych walutach, w tym jeden w PLN oraz złożyli w Banku stałą dyspozycję negocjowania kursów walut. Telefoniczna negocjacja kursu waluty możliwa jest: (i) dla kwoty od 500 EUR (dla klientów biznesowych) lub ich równowartości w innej obsługiwanej walucie, (ii) dla transakcji w walutach: EUR, USD, GBP, CHF, CZK, DKK, HUF, NOK, RON, SEK, (dla klientów biznesowych) we wszystkich konfiguracjach, np. EUR/USD, bez konieczności wymiany do PLN, czyli bez podwójnego przewalutowania. Negocjacje telefoniczne można prowadzić w dni robocze w godzinach 9.00-17.00. Szczegółowe warunki Usługi negocjacji, w tym opłaty i prowizje, określone są w regulaminie Usługi negocjacje oraz tabeli opłat i prowizji skierowanych do klientów biznesowych, które są dostępne na www.nestbank.pl, w placówkach własnych i u partnerów finansowych Banku.

BIZnest Oszczędności jest rachunkiem lokacyjnym prowadzonym przez Bank na rzecz przedsiębiorców w PLN. Oprocentowanie stałe 2,25% w skali roku obejmuje kwoty do 50.000 zł (w przypadku, gdy saldo na koncie przekroczy 50.000 zł cała kwota będzie oprocentowana na 2,0% w skali roku) i obowiązuje od dnia otwarcia rachunku BIZnest Oszczędności do końca miesiąca kalendarzowego, w którym otwarto rachunek oraz przez następne 2 pełne miesiące kalendarzowe. Po upływie wskazanego okresu, środki zgromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy oprocentowania standardowego rachunków lokacyjnego właściwej dla rachunku BIZnest Oszczędności w PLN i określonej w aktualnej „Tabeli Oprocentowania dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Lokat”.

BIZnest Limit w Koncie - udzielenie oraz wysokość kredytu uzależnione są od pozytywnej oceny zdolności kredytowej osoby wnioskującej. Wskazana kwota kredytu jest to kwota kredytu uwzględniająca kredytowane opłaty i prowizje, o które zostanie pomniejszona udostępniana Klientowi kwota kredytu. Szczegóły i cennik związane z kredytem dostępne są w oddziałach Nest Banku oraz u Pośredników współpracujących z Bankiem.

*Ranking pochodzi z raportu opublikowanego przez portal Bankier.pl w dn. 22.01.2020 r.

Nest Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 24, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030330, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej NIP 526-10-21-021, której kapitał zakładowy jest opłacony w całości i wynosi 319 357 000 zł.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki Prywatności i Cookies.