Skorzystaj z porównywarki kont - porównaj BIZnest Konto z ofertą swojego banku

BIZnest Konto

Terminal płatniczy First Data Polcard Zapewnij swoim klientom usługę płatności zbliżeniowych

100 zł w prezencie od Nest Banku na dobry początek
0 zł za dzierżawę terminala przez pierwsze 12 miesięcy
0 zł za aktywację, instalację i wsparcie techniczne terminala

BIZnest Konto Waluta - 10 walut do wyboru
Rozwiń swój biznes na rynkach zagranicznych

0 zł za prowadzenie konta
0 zł za internetowy przelewy SEPA w EUR
0 zł za wypłaty w bankomacie za granicą (kartą wydaną do konta walutowego)
wymiana walut po atrakcyjnych kursach negocjowanych z dealerem

Z BIZnest Kontem zyskujesz:

BIZnest Oszczędności
firmowe konto oszczędnościowe

Płatności Google Pay, Apple Pay
oraz Garmin Pay
przy użyciu telefonu
lub zegarka

BIZnest Limit w Koncie
czyli limit kredytowy nawet
do 250 tys. zł na 36 miesięcy

Porównywarka kont:
Szacowane miesięczne oszczędności wyliczone zostały przez Nest Bank S.A. na podstawie: (i) miesięcznej aktywności Klienta firmowego (rozumianej zgodnie z definicją poniżej) oraz (ii) opłat pobieranych dla wskazanego przez tego Klienta konta w banku wg stanu na dzień 07.01.2019 roku z dostępnej listy kont wybranych przez Nest Bank S.A.

Szacowane miesięczne oszczędności stanowią różnicę pomiędzy sumą opłat wyliczoną dla wskazanego przez Klienta rachunku rozliczeniowego prowadzonego w złotych (dalej: „konto”) przy założeniu miesięcznej aktywności Klienta firmowego (rozumianej zgodnie z definicją poniżej), a sumą opłat wyliczoną dla tej samej aktywności dla BIZnest Konta. Szacowane roczne oszczędności stanowią 12-krotnosć szacowanych miesięcznych oszczędności.

Na potrzeby oszacowania miesięcznych oszczędności przyjęliśmy, że Klient firmowy prowadzi działalność od co najmniej 12 miesięcy, posiada konto z dostępem do bankowości internetowej i mobilnej oraz korzysta z karty płatniczej (debetowej) wydanej do tego konta, a także nie posiada w banku innego rachunku bankowego.

Miesięczna aktywność Klienta firmowego oznacza, że Klient ten: (i) zapewnia miesięcznie wpływy na konto w wysokości 20.000 zł, (ii) wykonuje z konta 1 internetowy przelew do ZUS, 2 internetowe przelewy do Urzędu Skarbowego, 15 internetowych przelewów krajowych Elixir oraz 1 internetowy przelew natychmiastowy/ekspresowy, (iii) wpłaca 6 razy gotówkę w kwocie 1500 zł w placówce lub wpłatomacie (iv) realizuje 10 operacji bezgotówkowych kartą płatniczą wydaną do konta po 60 zł, (v) wypłaca 8 razy gotówkę kartą w kwocie 500 zł z bankomatu własnego lub Euronet/Planet Cash, (v) wypłaca 2 razy gotówkę kartą w kwocie 1000 zł z pozostałych bankomatu (vi) wykonuje 4 przelewy europejskie do krajów UE na kwotę 2 000 zł.

Miesięczna aktywność Klienta firmowego została opracowana przez Nest Bank S.A. na podstawie: (i) założeń do rankingu Forbes „Najlepszy bank dla firm” 2017 (ii) analiz własnych Nest Banku w zakresie zachowań Klientów firmowych na rynku usług bankowych.

Opłaty i prowizje pobierane do wskazanego przez Klienta konta zostały ustalone przez Nest Bank S.A. na podstawie obowiązujących tabel opłat i prowizji pobranych ze stron internetowych banków tj. Alior Bank S.A. – www.aliorbank.pl,, Bank Pocztowy S.A. - www.pocztowy.pl, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. - www.bgzbnpparibas.pl (dla Wymarzonego Konta dla Biznesu obowiązuje strona internetowa www.raiffeisenpolbank.com oraz prezentowane opłaty dotyczą sumy wpływów 20 000 – 100 000 zł); Santander Bank Polska S.A. - www.santander.pl, Bank Handlowy S.A (Citi Bank) - www.citibank.pl, Credit Agricole Bank Polska S.A. - www.credit-agricole.pl, Euro Bank S.A. - www.eurobank.pl, Idea Bank S.A. - www.ideabank.pl, ING Bank Śląski S.A. - www.ingbank.pl, mBank S.A. - www.mbank.pl, Bank Millennium S.A. - www.bankmillennium.pl, PKO BP – www.pkobp.pl, Pekao S.A. - www.pekao.com.pl.

Nest Bank S.A. informuje, że treści i dane zawarte w niniejszej porównywarce nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., nie stanowią porady ani sugestii odnośnie zawarcia umowy z Nest Bankiem S.A. i służą wyłącznie celom informacyjnym. Przedstawione informacje są prawdziwe i aktualne według stanu na dzień wskazany w niniejszej nocie. Szczegółowe informacje dotyczące warunków prowadzenia rachunków bankowych oraz opłat stosowanych przez Nest Bank S.A. oraz wskazany przez Klienta bank znajdują się w tabelach opłat i prowizji tegoż banku.

BIZnest Konto jest rachunkiem rozliczeniowym prowadzonym na rzecz przedsiębiorców w złotych. Dodatkowe konta w 10 walutach (USD, EUR, GBP, CHF, CZK, DKK, HUF, NOK, RON, SEK) można prowadzić w ramach BIZnest Konto Waluta będącym rachunkiem rozliczeniowym prowadzonym na rzecz przedsiębiorców. Brak opłat i prowizji za wskazane w reklamie czynności lub usługi nie wymaga spełnienia przez Klienta jakichkolwiek warunków. Za pozostałe usługi związane z BIZnest Kontem lub BIZnest Kontem Waluta Bank nalicza opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych – oferta Rachunków i Kart. Nominalne roczne oprocentowanie środków na BIZnest Koncie i BIZnest Koncie Waluta jest zmienne i na dzień 01.01.2019 wynosi 0%, przy czym podana wartość nie uwzględnia należnych opłat i prowizji.

Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia rachunków dla przedsiębiorców w Nest Banku, wydawania i obsługi kart płatniczych, negocjowania kursów walut, korzystania z usługi Google Pay oraz wpłatomatów, w tym oprocentowanie oraz opłaty i prowizje, określone są w Regulaminie rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów biznesowych, Regulamin zawierania Transakcji Lokat Negocjowanych i Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej ,Tabeli Oprocentowania dla Klientów biznesowych – oferta Rachunków i Lokat oraz Tabeli Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych – oferta Rachunków i Kart, dostępnych na stronie www.nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich.

Promocja „Terminal płatniczy z Nest Bankiem” - w celu otrzymania jednorazowo 100 zł w prezencie od Nest Banku S.A. z terminalem płatniczym Klient powinien zawrzeć umowę o terminal płatniczy z First Data z ofertą Nest Banku, zapewnić wpływy na BIZnest Konta z tytułu rozliczania transakcji opłacanych kartami oraz wyrazić lub utrzymać zgodę na kontakt Nest Banku w celach marketingowych. Szczegóły promocji dotyczącej prezentu w wysokości 100 zł dostępne są w regulaminie promocji.. W ramach programu „Polska bezgotówkowa” miesięczna opłata za dzierżawę terminala, prowizja od każdej transakcji kartą oraz jednorazowa opłata za instalację i aktywację terminala wniosą 0 zł przez pierwsze 12 miesięcy. Po tym okresie miesięczne koszty związane z dzierżawą terminala płatniczego będą zgodne z zawartą umową z First Data Polska S.A. Podmiotem oferującym terminale płatnicze objęte ofertą specjalną dla posiadaczy BIZnest Konta jest First Data Polska SA, Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, nr KRS 0000061293, kapitał zakładowy: 120 150 500 zł, kapitał wpłacony: 120 150 500 zł, NIP: 526-02-10-429, REGON 012873434. Szczegółowe informacje nt. oferty terminali płatniczych dla posiadaczy BIZnest Konta dostępne są na www.nestbank.pl/biznes/konta/terminale-platnicze.html.

Usługa negocjacji kursu walut dostępna jest dla Klientów biznesowych, którzy przy każdej wymianie kwoty większej niż 500 euro lub jej równowartości mogą negocjować kursy walut z dealerami Nest Bank. Aby skorzystać z usługi Klient musi skontaktować się z doradcą w najbliższym oddziale lub zadzwońić bezpośrednio do dealerów. Możliwa jest negocjacja transakcji w walutach: CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, JPY, NOK, RON, SEK, USD (we wszystkich konfiguracjach, np. EUR/USD, bez konieczności wymiany do PLN, czyli bez podwójnego przewalutowania). Szczegółowe informacje nt. oferty negocjacji kursu z dealerem dostępne są na www.nestbank.pl/uslugi/negocjacje-z-dealerem.html.

BIZnest Limit w Koncie - udzielenie oraz wysokość kredytu uzależnione są od pozytywnej oceny zdolności kredytowej osoby wnioskującej. Wstępna decyzja kredytowa to wstępna ocena wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta wraz z kalkulacja oferty dokonana w oparciu o dane przedstawione przez Klienta. Wstępna decyzja może ulec zmianie w trakcie całego procesu weryfikacji wniosku kredytowego. Maksymalna kwota kredytu jest to kwota kredytu uwzględniająca kredytowane opłaty i prowizje, o które zostanie pomniejszona udostępniana klientowi kwota kredytu. Szczegóły i cennik związane z kredytem dostępne są w oddziałach Nest Banku oraz u Pośredników współpracujących z Bankiem.

* Ranking pochodzi z raportu: "Raz wygrać to mało. Liderzy rankingów 2018 - konta, lokaty, kredyty", opublikowanego przez portal Bankier.pl w dn. 16.01.2019.

Nest Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 24, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030330, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej NIP 526-10-21-021, której kapitał zakładowy jest opłacony w całości i wynosi 319 357 000 zł.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki Prywatności i Cookies.