do 400zł

za korzystanie z terminala płatniczego oraz BIZnest Konta dla firmy

Załóż konto

Zyskaj terminal płatniczy za  0  zł oraz nawet 400  zł premii

Terminal Terminal

Nawet 400 zł premii i terminal płatniczy na 12 miesięcy za darmo - wystarczy, że:

  • 1. podpiszesz umowę o terminal płatniczy First Data z oferty Nest Banku w ramach Programu Polska Bezgotówkowa
  • 2. zapewnisz wpływy na BIZnest Konto z tytułu rozliczania transakcji z terminala

Sprawdź szczegóły w regulaminie promocji [pdf]

Sam wybierasz jaką premię otrzymasz

Okres trwania Umowy terminala płatniczegoWysokość premii za terminal płatniczy
12 miesięcy100 zł
24 miesiące200 zł
36 miesięcy300 zł
48 miesięcy400 zł

Z BIZnest Kontem zyskujesz bezwarunkowo bezpłatne:

Załóż BIZnest Konto tak, jak chcesz:

Przydatne dokumenty
do pobrania

Nota prawna

Z promocji Terminal płatniczy z Nest Bankiem (dalej: "Promocja") mogą skorzystać posiadacze BIZnest Konta, którzy: 1. zawrą umowę o terminal płatniczy z First Data Polska S.A. w ramach Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego z oferty Nest Banku, 2. zapewnią wpływy na BIZnest Konto z tytułu rozliczania transakcji opłacanych kartami, nie później niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o terminal płatniczy. Wysokość jednorazowej premii uzależniona jest od zadeklarowanego czasu użytkowania terminala płatniczego, określonego w umowie o terminal płatniczy. Maksymalna wysokość premii za terminal płatniczy wynosi 400 zł. Szczegółowe warunki Promocji dostępne są w Regulaminie Promocji.

W ramach programu „Polska bezgotówkowa” Klient otrzymuje zwolnienie od miesięcznej opłaty za dzierżawę terminala oraz prowizję 0 zł od transakcji do 100 tys. zł obrotu wykonanego kartami VISA, Mastercard przez pierwsze 12 miesięcy. Po tym okresie albo w przypadku, gdy dojdzie do przekroczenia limitu obrotu wykonanych kartami Visa, Mastercard, miesięczne koszty związane z dzierżawą terminala płatniczego będą zgodne z umową zawartą z First Data Polska S.A. Podmiotem oferującym terminale płatnicze objęte ofertą specjalną dla posiadaczy BIZnest Konta jest First Data Polska S.A., Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, nr KRS 0000061293, kapitał zakładowy: 120 150 500 zł, kapitał wpłacony: 120 150 500 zł, NIP: 526-02-10-429, REGON: 012873434. Szczegółowe informacje nt. oferty terminali płatniczych dla posiadaczy BIZnest Konta dostępne są na www.nestbank.pl.

BIZnest Konto ("Konto") jest rachunkiem płatniczym prowadzonym przez Bank na rzecz przedsiębiorców w PLN. Brak opłat i prowizji za wskazane w reklamie czynności lub usługi nie wymaga spełnienia przez Klienta jakichkolwiek warunków. Za pozostałe usługi związane z Kontem, w tym otwarcie i prowadzenie każdego kolejnego Konta oraz wydanie i obsługa drugiej i kolejnej karty debetowej, Bank nalicza opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą „Tabelą opłat i prowizji dla Klientów Biznesowych – oferta Rachunków i Kart”. Nominalne roczne oprocentowanie środków na Koncie jest zmienne i na dzień 01.04.2020 r. wynosi 0%, przy czym podana wartość nie uwzględnia należnych opłat i prowizji. Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia rachunków dla Klientów Biznesowych w Nest Banku, w tym oprocentowanie oraz opłaty i prowizje, określone są w „Regulaminie rachunków bankowych i usług płatniczych dla Klientów Biznesowych”, „Tabeli oprocentowania dla Klientów Biznesowych – oferta Rachunków i Lokat” oraz „Tabeli opłat i prowizji dla Klientów Biznesowych – oferta Rachunków i Kart”, dostępnych na stronie www.nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Banku.

Ranking pochodzi z raportu opublikowanego przez przez portal Bankier.pl w dn. 22.01.2020 r.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki prywatności i cookies. W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej na temat naszej polityki prywatności i cookies: https://nestbank.pl/dla-twojej-firmy/bezpieczenstwo/polityka-prywatnosci

Nest Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 24, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030330, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej NIP 526-10-21-021, której kapitał zakładowy jest opłacony w całości i wynosi 319 357 000 zł.