do 150zł

PROMOCJA ZAKOŃCZONA
Nest Konto z bonusem na start

Załóż konto

Bonusy na dobry początek [PROMOCJA ZAKOŃCZONA]

  • I miesiąc 25zł

    5 razy zapłać za zakupy kartą i odbierz 25zł premii na swoje konto

  • II miesiąc 25zł

    5 razy zapłać za zakupy kartą i odbierz 25zł premii na swoje konto

  • III miesiąc 25zł

    5 razy zapłać za zakupy kartą i odbierz 25zł premii na swoje konto

Korzyści na stałe z Nest Kontem:

Visa

Zyskaj jeszcze więcej z Twoją kartą do Nest Konta.
Płać kartą Visa za zakupy u partnerów programu Visa Oferty i ciesz się zwrotem części wydanych pieniędzy.

Przydatne dokumenty
do pobrania

Nota prawna

Promocja „Nest Konto z bonusem na start” („Promocja”) trwa od 07.02.2019 r. do 31.05.2019 r. Do Promocji można przystąpić w okresie od 07.02.2019 r. do 28.02.2019 r., chyba że Bank zakończy wcześniej Promocję, zgodnie z postanowieniami regulaminu Promocji. Promocja jest przeznaczona dla pełnoletnich osób fizycznych, które na dzień przystąpienia do Promocji nie posiadają Nest Konta i w okresie ostatnich 24 miesięcy nie posiadały otwartego Nest Konta. Po skutecznym przystąpieniu do Promocji uczestnik – w przypadku spełniania warunków Promocji – nabędzie prawo do premii w wysokości: 1) 25 zł za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym wykonał minimum 5 operacji bezgotówkowych kartą wydaną do Nest Konta, jednak łączna kwota wypłaconej premii z tego tytułu nie będzie wyższa niż 75 zł; 2) 75 zł jednorazowo w przypadku, gdy przynajmniej w jednym miesiącu kalendarzowym, zapewni wpływ wynagrodzenia w wysokości co najmniej 1.000 zł na swoje Nest Konto oraz w dowolnym jednym miesiącu kalendarzowym spełni warunek minimum 5 operacji bezgotówkowych kartą wydaną do Nest Konta. Szczegółowe informacje o Promocji można znaleźć w regulaminie Promocji znajdującym się na stronie internetowej nestbank.pl.

Nest Konto jest rachunkiem płatniczym prowadzonym na rzecz konsumentów w złotych. Brak opłat i prowizji za wskazane w reklamie czynności lub usługi nie wymaga spełnienia przez Klienta jakichkolwiek warunków. Za pozostałe usługi związane z rachunkiem płatniczym Nest Konto, Bank nalicza opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą „Tabelą opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart”. Nominalne roczne oprocentowanie środków na rachunku płatniczym Nest Konto jest zmienne i na dzień 01.01.2019 wynosi 0%, przy czym podana wartość nie uwzględnia należnych opłat i prowizji. Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia rachunków dla Klientów Indywidualnych w Nest Banku, w tym oprocentowanie oraz opłaty i prowizje, określone są w „Regulaminie rachunków bankowych i usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych”, „Tabeli oprocentowania dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Lokat” oraz „Tabeli opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart”, dostępnych na stronie www.nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Nest Bank SA.

Nest Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 24, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030330, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej NIP 526-10-21-021, której kapitał zakładowy jest opłacony w całości i wynosi 319 357 000 zł.