150 zł

PROMOCJA ZAKOŃCZONA
Premiujemy Twoją aktywność na Nest Koncie

Załóż konto

Wystarczy, że założysz Nest Konto, a następnie do końca maja 2019:

Przelew

Zlecisz przelew swojego wynagrodzenia na Nest Konto w kwocie min. 1000 zł

Płatność

Zapłacisz kartą Nest Banku za zakupy o łącznej wartości min. 500 zł

Jak w łatwy sposób zlecić przelew wynagrodzenia na Nest Konto?

  • Zostawić to nam: wystarczy, że po zalogowaniu do Bankowości Internetowej lub aplikacji mobilnej złożysz wniosek „przelew wynagrodzenia”, a my poinformujemy pracodawcę za Ciebie
  • Samodzielnie: wydrukuj formularz wniosku i złóż go u pracodawcy [pdf]

Korzyści na stałe z Nest Kontem:

Lokata

Nest Lokata Witaj na 4% w skali roku

Czy wiesz, że dla klientów przelewających wynagrodzenie Nest Lokata Witaj jest dostępna aż na 6 miesięcy?
Nest Lokata Witaj dostępna jest dla wszystkich nowych klientów w okresie 30 dni od otwarcia konta.
Więcej informacji w regulaminie promocji

Przydatne dokumenty
do pobrania

Nota prawna

Promocja „Nest Konto z bonusem dla aktywnych” („Promocja”) trwa od 12.03.2019 r. do 31.05.2019 r. Do Promocji można przystąpić w okresie od 12.03.2019 r. do 30.03.2019 r., chyba że Bank zakończy wcześniej Promocję, zgodnie z postanowieniami regulaminu Promocji. Promocja jest przeznaczona dla pełnoletnich osób fizycznych, które na dzień przystąpienia do Promocji nie posiadają Nest Konta i w okresie ostatnich 24 miesięcy nie posiadały otwartego Nest Konta. Po skutecznym przystąpieniu do Promocji uczestnik nabędzie prawo do jednorazowej premii w wysokości 150 zł, gdy w okresie promocji, przynajmniej w jednym miesiącu kalendarzowym zapewni wpływ wynagrodzenia w wysokości co najmniej 1.000 zł na swoje Nest Konto oraz wykona co najmniej jedną Operację bezgotówkową Kartą, na łączną kwotę minimum 500 zł. Szczegółowe informacje o Promocji można znaleźć w regulaminie Promocji znajdującym się na stronie internetowej nestbank.pl.

Nest Konto jest rachunkiem płatniczym prowadzonym przez Nest Bank S.A. („Bank") na rzecz konsumentów w złotych. Brak opłat i prowizji za czynności i usługi wskazane jako bezpłatne nie wymaga spełnienia przez Klienta jakichkolwiek warunków. Za pozostałe usługi związane z Nest Kontem, Bank nalicza opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą „Tabelą opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart”. Nominalne roczne oprocentowanie środków na Nest Koncie jest zmienne i na dzień 01.03.2019 roku  wynosi 0%, przy czym podana wartość nie uwzględnia należnych opłat i prowizji. Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia rachunków dla Klientów Indywidualnych w Banku, w tym oprocentowanie oraz opłaty i prowizje, określone są w „Regulaminie rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych”, „Tabeli oprocentowania dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Lokat” oraz „Tabeli opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart”, dostępnych na stronie nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Banku.

Nest Lokata Witaj („Lokata”) jest rachunkiem terminowej lokaty oszczędnościowej, prowadzonym przez Nest Bank S.A. ("Bank") na rzecz konsumentów w złotych. Lokata jest dostępna dla posiadacza rachunku płatniczego Nest Konto prowadzonego w złotych, który założy Lokatę w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia pierwszego Nest Konta. Klient może otworzyć tylko jedną Lokatę. Minimalna kwota Lokaty wynosi 1 000 złotych, zaś maksymalna 10 000 złotych. Okres deponowania wynosi 3 lub 6 miesiący. Warunkiem utrzymania promocyjnego oprocentowania w całym okresie deponowania dla lokaty 6-miesiącznej jest zapewnianie, nie później niż 60 dni od dnia otwarcia Lokaty, wpływów wynagrodzenia na Nest Konto (min. 1 000 złotych) lub wpływów na rachunek firmowy BIZnest Konto (min. 6.000 złotych) oraz realizowanie z tego rachunku firmowego przelewów do US lub ZUS. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków promocji, środki pieniężne zdeponowane na Lokacie będą oprocentowane według stawki 0,5% w skali roku, począwszy od czwartego miesiąca okresu deponowania. Promocja trwa do jej odwołania przez Bank. Regulamin promocji Lokaty a także „Regulamin rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych”, „Tabela oprocentowania dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Lokat” oraz „Tabela opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart”, dostępne na stronie nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Banku.

Nest Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 24, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030330, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej NIP 526-10-21-021, której kapitał zakładowy jest opłacony w całości i wynosi 319 357 000 zł.