0 z Nest Kontem:

za prowadzenie rachunku płatniczego

za używanie karty debetowej

za wypłaty gotówki we wszystkich bankomatach

Skorzystaj z porównywarki kont - porównaj Nest Konto z ofertą swojego banku

Nest Konto
 

Z Nest Kontem zyskujesz:

Kredyt Odnawialny w Koncie
Dodatkowe środki na koncie, zawsze gdy ich potrzebujesz

Nest Lokata Witaj
z promocyjnym oprocentowaniem
4% w skali roku

Kartę Visa oraz Visa Oferty
czyli częściowy zwrot
pieniędzy za zakupy

Płatności Google Pay, Apple Pay oraz Garmin Pay przy użyciu telefonu lub zegarka

Załóż konto

Załóż Nest Konto tak, jak chcesz

1

Otwórz konto

Podczas wideo rozmowy
z naszym konsultantem

Potwierdzając wniosek
przelewem na 1 zł

Poprzez kuriera, który
potwierdzi Twoją tożsamość

Umawiając się na podpisanie
umowy w placówce

2

Aktywuj dostęp do bankowości internetowej

Dane do logowania znajdziesz na umowie.
Otrzymasz ją na adres e-mail lub przesyłką kurierską w zależności
od sposobu zawarcia umowy

3

Zacznij aktywnie korzystać z konta!

Aktywuj swoją kartę. Możesz zrobić to za pomocą Bankowości
Mobilnej lub Internetowej

Porównywarka kont: Szacowane miesięczne oszczędności wyliczone zostały przez Nest Bank S.A. na podstawie: (i) miesięcznej aktywności Klienta indywidualnego (rozumianej zgodnie z definicją poniżej) oraz (ii) opłat pobieranych dla wskazanego przez tego Klienta konta w banku wg stanu na dzień 07.01.2019 roku z dostępnej listy kont wybranych przez Nest Bank S.A.

Szacowane miesięczne oszczędności stanowią różnicę pomiędzy sumą opłat wyliczoną dla wskazanego przez Klienta rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego w złotych (dalej: „ROR”) przy założeniu miesięcznej aktywności Klienta indywidualnego (rozumianej zgodnie z definicją poniżej), a sumą opłat wyliczoną dla tej samej aktywności w przypadku Nest Konta. Szacowane roczne oszczędności stanowią 12-krotność szacowanych miesięcznych oszczędności.

Klient indywidualny definiowany jest jako osoba w wieku 30 lat osiągająca dochód netto z tytułu wynagrodzenia w wysokości 2.400 zł, posiadająca Rachunek ROR z dostępem do bankowości internetowej i mobilnej oraz korzystająca z karty płatniczej (debetowej) wydanej do tego rachunku, a także nieposiadająca w banku innego rachunku bankowego.

Miesięczna aktywność Klienta indywidualnego oznacza, że Klient ten: (i) zapewnia miesięcznie wpływy na ROR w wysokości 2.400 zł, (ii) wykonuje z ROR 6 internetowych przelewów krajowych Elixir oraz 1 internetowy przelew natychmiastowy/ekspresowy, (iii) realizuje 17 operacji bezgotówkowych kartą płatniczą wydana do ROR po 50 zł, (iv) wypłaca 5 razy gotówkę kartą w kwocie 100 zł z bankomatu własnego lub Euronet/Planet Cash, (v) wypłaca 3 razy gotówkę kartą w kwocie 200 zł z pozostałych bankomatów, (vi) wpłaca 1 raz w roku gotówkę w kwocie 1.000 zł we wpłatomacie własnym banku lub Euronet (do miesięcznych wyliczeń szacowanych oszczędności przyjęto 1/12 opłaty za wpłatę). Miesięczna aktywność Klienta została opracowana przez Nest Bank S.A. na podstawie: (i) raportu „Eksploracja postaw i potrzeb Klientów indywidualnych w kategorii bankowej” przygotowanego przez Kantar Millward Brown na podstawie badania zrealizowanego metodą wywiadów kwestionariuszowych w dniach 28.04 – 12.05.2017 roku na grupie 1000 osób, (ii) analiz własnych Nest Banku w zakresie zachowań Klientów indywidualnych na rynku usług bankowych.

Opłaty i prowizje pobierane do wskazanego przez Klienta ROR zostały ustalone przez Nest Bank S.A. na podstawie obowiązujących tabel opłat i prowizji pobranych ze stron internetowych banków tj. Alior Bank S.A. – www.aliorbank.pl (dla Konta Jakże Osobiste zostałe wybrane Korzyści: "Bezpłatne wypłaty z bankomatów w Polsce" oraz "Bezpłatne bankomaty za granicą"), Bank Pocztowy S.A. - www.pocztowy.pl, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. - www.bgzbnpparibas.pl (dla Wymarzonego Konta Osobistego i Konta Aktywnego obowiązuje strona internetowa www.raiffeisenpolbank.com; Wymarzone Konto obejmuje umowy zawarte od dnia 20.03.2017 r. lub rachunek bankowy zmieniony na ww. konto), Santander Bank Polska S.A. - www.santander.pl, Bank Handlowy S.A (Citi Bank) - www.citibank.pl (City Priority obejmuje umowy zawarte od 08.08.2018), Credit Agricole Bank Polska S.A. - www.credit-agricole.pl, Euro Bank S.A. - www.eurobank.pl, Getin Noble Bank S.A. - www.getinbank.pl, ING Bank Śląski S.A. - www.ingbank.pl, mBank S.A. - www.mbank.pl, Bank Millennium S.A. - www.bankmillennium.pl, PKO BP – www.pkobp.pl (PKO Konto za Zero obejmuje umowy zawarte od 1.10.2014, Superkonto obejmuje umowy zawarte od 14.03.2011), Pekao S.A. - www.pekao.com.pl.

Nest Bank S.A. informuje, że treści i dane zawarte w niniejszej porównywarce nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., nie uwzględniają promocji oraz dodatkowo płatnych usług zwalniających z wybranych opłat, nie stanowią porady ani sugestii odnośnie zawarcia umowy z Nest Bankiem S.A. i służą wyłącznie celom informacyjnym. Przedstawione informacje są prawdziwe i aktualne według stanu na dzień wskazany w niniejszej nocie. Szczegółowe informacje dotyczące warunków prowadzenia rachunków bankowych oraz opłat stosowanych przez Nest Bank S.A. oraz wskazany przez Klienta bank znajdują się w tabelach opłat i prowizji tegoż banku.

Kredyt Odnawialny w Koncie: Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter informacyjny. Udzielenie oraz wysokość kredytu uzależnione są od pozytywnej oceny zdolności kredytowej osoby wnioskującej o kredyt. Prowizja 0% za udzielenie kredytu Nest Kredyt Odnawialny w Koncie jest ofertą specjalną w ramach promocji „Nest Kredyt w koncie na dobry początek” dostępną na zasadach określonych w regulaminie promocji i skierowaną dla pełnoletnich osób fizycznych będących konsumentami, którzy nie posiadają w Banku na dzień złożenia wniosku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz kredytu odnawialnego dla konsumentów, zaakceptują warunki regulaminu promocji i spełnią łącznie następujące warunki:
- w okresie trwania promocji złożą za pośrednictwem strony internetowej wniosek o łączne otwarcie rachunku oraz udzielenie kredytu w Banku, na podstawie którego zawrą z Bankiem umowę kredytu Nest Kredyt Odnawialny w Koncie z zastrzeżeniem, iż zawarcie umowy kredytu warunkowane jest uprzednim otwarciem Nest Konta;
- zapewnią wpływ wynagrodzenia na rachunek, w kwocie nie niższej, niż 10 % kwoty przyznanego limitu Kredytu Odnawialnego w Koncie, w każdym z kolejnych 12 miesięcy, począwszy najpóźniej od 3 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zawarli umowę kredytu;
- nie wypowiedzą umowy kredytu w okresie pierwszych 12 miesięcy jej obowiązywania.

W przypadku, gdy uczestnik promocji nie spełni któregokolwiek z warunków podanych powyżej wówczas Bank pobierze prowizję za udzielenie Kredytu Odnawialnego w Koncie w wysokości 2,99 % kwoty limitu kredytu, jednak nie mniej niż 75 PLN. Szczegóły dotyczące oferty oraz cennik i regulamin promocji, związane z kredytem Nest Kredyt Odnawialny w Koncie, są dostępne na stronie www.nestbank.pl, w placówkach Nest Banku oraz u partnerów finansowych Banku. Promocja „Nest Kredyt w koncie na dobry początek” będzie obowiązywać od 7 marca 2018 r. do odwołania.

Informacje dla reprezentatywnego przykładu zakładającego, że prowizja za udzielenie kredytu wynosi 0%: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,46 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 4.000 zł, całkowita kwota do zapłaty 4.399,60 zł, oprocentowanie zmienne 9,99 %, całkowity koszt kredytu 399,6 zł, (w tym: prowizja bankowa 0 zł, odsetki 399,6 zł, ubezpieczenie 0 zł), czas obowiązywania umowy – 12 miesięcy. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.03.2018 na reprezentatywnym przykładzie.

Informacje dla oferty kredytu przy założeniu, że prowizja za udzielenie kredytu jest odpłatna: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 14,1 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3.880,40 zł, całkowita kwota do zapłaty 4.399,60 zł, oprocentowanie zmienne 9,99%, całkowity koszt kredytu 519,20 zł, (w tym: prowizja bankowa 119,60zł, odsetki 399,60 zł, ubezpieczenie 0 zł), czas obowiązywania umowy – 12 miesięcy. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.03.2018.

Nest Konto jest rachunkiem płatniczym prowadzonym na rzecz konsumentów w złotych. Brak opłat i prowizji za wskazane w reklamie czynności lub usługi nie wymaga spełnienia przez Klienta jakichkolwiek warunków. Za pozostałe usługi związane z rachunkiem płatniczym Nest Konto, Bank nalicza opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą „Tabelą opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart”. Nominalne roczne oprocentowanie środków na rachunku płatniczym Nest Konto jest zmienne i na dzień 03.08.2018 wynosi 0%, przy czym podana wartość nie uwzględnia należnych opłat i prowizji. Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia rachunków dla Klientów Indywidualnych w Nest Banku, w tym oprocentowanie oraz opłaty i prowizje, określone są w „Regulaminie rachunków bankowych i usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych”, „Tabeli oprocentowania dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Lokat” oraz „Tabeli opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart”, dostępnych na stronie www.nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Nest Bank SA.

Nest Lokata Witaj („Lokata”) jest rachunkiem terminowej lokaty oszczędnościowej, prowadzonym przez Nest Bank w złotych na rzecz posiadacza rachunku płatniczego Nest Konto prowadzonego w złotych, który założy Lokatę w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia pierwszego Nest Konta. Klient może otworzyć tylko jedną Lokatę. Minimalna kwota Lokaty wynosi 1 000 zł, zaś maksymalna 10 000 zł. Okres deponowania wynosi 3 lub 6 miesięcy. Warunkiem utrzymania promocyjnego oprocentowania w całym okresie deponowania dla lokaty 6- miesięcznej jest zapewnianie nie później niż 60 dni od dnia otwarcia Lokaty, wpływów wynagrodzenia na Nest Konto (min. 1 000 zł) lub wpływów na firmowy rachunek płatniczy BIZnest Konto (min. 6.000 zł) oraz realizowanie z tego rachunku firmowego przelewów do US lub ZUS. W przypadku nie spełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim oprocentowanie Lokaty zostanie obniżone do stawki 0,5% w skali roku począwszy od czwartego miesiąca okresu deponowania. Promocja trwa do jej odwołania przez Nest Bank. Regulamin promocji Lokaty, a także regulamin, tabela oprocentowania oraz tabela opłat i prowizji dotyczące rachunków oferowanych klientom indywidualnym dostępne są na stronie www.nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Nest Bank SA.

Android i Google Pay to znaki towarowe Google Inc. Aby skorzystać z aplikacji musisz posiadać telefon z systemem Android 4.4 Kit Kat (lub nowszy), który obsługuje technologię NFC. Szczegóły związane z usługą Google Pay oraz kartami płatniczymi znajdują się odpowiednio w Tabeli Oprocentowania, Tabeli Opłat i Prowizji, Regulaminie rachunków bankowych oraz usług płatniczych, które są dostępne na stronie www.nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach Nest Bank S.A.

Apple Pay to znak towarowy Apple Inc. Usługa Apple Pay świadczona jest przez Apple Distribution International („Usługodawca”) za pośrednictwem aplikacji Usługodawcy zainstalowanej na urządzeniu Apple. Szczegóły związane z usługą Apple Pay oraz kartami płatniczymi można znaleźć na stronie: www.nestbank.pl/uslugi/applepay.html, a także w Tabeli Oprocentowania, Tabeli Opłat i Prowizji, Regulaminie rachunków bankowych oraz usług płatniczych oraz Regulaminie korzystania z kart płatniczych Nest Bank w ramach Cyfrowego Portfela Apple Pay, które są dostępne na stronie www.nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach Nest Bank S.A.

Garmin Pay to znak towarowy Garmin Ltd. Aby skorzystać z usługi Garmin Pay musisz posiadać zegarek Garmin wyposażony w technologię NFC oraz telefon z aplikacją dostawcy usługi Garmin Pay. Szczegóły związane z usługą Garmin Pay oraz kartami płatniczymi można znaleźć na stronie: www.nestbank.pl/uslugi/garminpay.html, a także w Tabeli Oprocentowania, Tabeli Opłat i Prowizji, Regulaminie rachunków bankowych oraz usług płatniczych i Regulaminie korzystania z kart płatniczych Nest Bank w ramach Cyfrowego Portfela Garmin Pay, które są dostępne na stronie www.nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach Nest Bank S.A.

Nest Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 24, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030330, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej NIP 526-10-21-021, której kapitał zakładowy jest opłacony w całości i wynosi 319 357 000 zł.